Exchange kalkulyatoru
Ümumi məlumat

Valyutaların bütün növlərində Müştərilərə yüksək keyfiyyətli hesablaşmalar xidməti göstərmək üçün ASB müxbir hesablar şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində daim iş aparır.

ASB-nin xarici müxbir banklar şəbəkəsinin strukturu beynəlxalq hesablaşmaların bütün növlərini həyata keçirməyə imkan verir. ASB-nin dünyanın 6 ölkəsinin aparıcı 11 bankı ilə birbaşa müxbir münasibətləri vardır. ASB-nin əsas klirinq müxbir banklarının siyahısı aşağıda təqdim olunub.

Valyuta

Müxbir bank

SWIFT/BIC

Hesab No

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBA DE FF

400 886 698 000 EUR

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBA AT WW

AT183100000055066906

GBP

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBA AT WW

83-55.066.906/GBP

RUB

Sberbank of Russia, Moscow

SABR RU MM

30111810600000000710

TRY

Türkiye Vakiflar Bankasi TAO, Istanbul

TVBA TR 2A

TR960001500158007297362825

USD

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBA AT WW

070-55.066.906 USD

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix