Müddət və illik faizlər

24 ayadək
100.000 USD qədər
12 %
(FIFD 13.86%)
100.001 – 500.000 USD
11 %
(FIFD 12.46%)
500.000 USD çox
10 %
(FIFD 11.66%)

 

Minimum kredit məbləği 2000 USD
Maksimum kredit məbləği Fərdi yanaşma prinsipi əsasında müəyyən olunur
Komissiya və digər  xərclər 1% və ya 500 valyuta vahidi
Ödəniş forması Aylıq annuitet cədvəli üzrə
Minimum biznes fəaliyyəti 6 ay
Təminat Daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qiymətli kağızlar, müddətli / müddətsiz depozit, bank qarantiyaları