Müddət və illik faizlər

60 aya qədər
27 %
(FIFD 28.98%)

 

Tələb olunan sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd, kredit alışı üçün müraciət ərizəsi, ipoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı, ipoteka qoyulan yer üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd
Zaminə görə tələb olunan sənədlər Zaminin şəxsiyyət vəsiqəsi və iş yerindən arayışı
Minimum kredit məbləği 10.000 AZN və ya ekv.
Maksimum kredit məbləği 70.000 AZN (Ancaq bütün hallarda evin, mənzilin, torpaq sahəsinin və ofisin bazar dəyərinin 70%-dən çox ola bilməz)
Komissiya və digər  xərclər 1%
Minimum ümumi aylıq gəlir 500 AZN (vergilər çıxılmaqla-borcalan və zaminlər üçün)
Minimum iş stajı 6 ay
Müraciət edənin yaşı 18 – 65
Təminat Yeni alınan və ya digər fərdi ev və ya mənzilin girovu ehtiyac olan halda əlavə 1 zamin tələb oluna bilər
Sığorta – Daşınmaz əmlak girov qoyulduğunda girovun yanğından və digər risklərdən sığortalanması icbaridir
– Sığorta məbləği girov alınmış əmlakın bazar dəyəri üzərindən hesablanır
– Sığorta şəhadətnaməsinin müddəti  kredit müddəti ilə eyni