Exchange Калькулятор
© 2023 ASB Bank

Необходимые документы

Заявление компании или организации, обратившейся за получением карты, удостоверение личности заявителя

Валюта

AZN, USD, EUR

Возраст заявителя

мин. 18 – макс. 65

Процент

По банковским тарифам на пластиковые карты

Комиссия

Стоимость годового обслуживания, указанная в банковских тарифах на пластиковые карты

Минимальный карточный лимит

100 AZN / 100 USD / 100 EUR

Максимальный карточный лимит

50.000 AZN / 50.000 USD / 50.000 EUR (не выше клиентского лимита в той же валюте)

Чтобы присоединиться к программе 3D secure перейдите по линку MilliKart «3D Secure».

Форма таксит запроса

“Təlimatlı taksitləndirmə” məhsulu üzrə taksitləndirmə - bu taksitləndirmə kredit kartı üzrə edilmiş istənilən bir əməliyyatın (50 AZN-dən böyük) həmin ay içərisində müraciət etməklə kreditin müddəti daxilində olmaqla 12 ayadək hissələrə bölünməklə ödənməsidir. Yəni ay içərisində edilmiş hər əməliyyat tək olaraq taksitləndirilə bilir. Bu taksitləndirmə faizlidir, aylıq 2% olmaqla faiz borcu və 1% birdəfəlik komissiya alınır.

Операция “Ekstre böl”

“Ekstre böl” məhsulu üzrə taksitləndirmə - bu taksitləndirmə kredit kartı üzrə kəsilmiş ən son ekstre məbləğinin bir sonrakı ekstreyə qədər müraciət etməklə kreditin müddəti daxilində olmaqla 12 ayadək hissələrə bölünməklə ödənməsidir. Bu taksitləndirmə faizlidir, aylıq 2% olmaqla faiz borcu və 1% birdəfəlik komissiya alınır.

()
Время
: Минута
Дата