Exchange kalkulyatoru
Ümumi məlumat

Komitə, bankın fəaliyyətinə nəzarəti və monitorinqi həyata keçirən orqandır və Səhmdarların Ümumi Yığıncağı qarşısında hesabat verir. Bankın audit siyasətini və strategiyasını müəyyən etmək, daxili audit planlarını təsdiq etmək və audit bölməsinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, kənar auditin təyin edilməsi ilə əlaqədar, Müşahidə Şurasına təkliflər vermək və s. Komitənin əsas vəzifə və səlahiyyətləridir.

Sevindik Elman oğlu Mehraclı – sədr
Namət Zülal oğlu Zamanov – üzv
Qalib Zakir oğlu Rəhimov – üzv

Komitənin sədri – Sevindik Mehraclı

Telefon : +99412 493 49 49
E-Poçt : info@asb.az

Komitənin üzvü – Namət Zamanov
Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsindən məzun olmuş, Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət təşkilatları, nazirlik və komitələrdə hüquq sahəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə, “ASB” ASC–nin Audit komitəsinin üzvü təyin edilmişdir.

Telefon : +994502200918, +994125670260
E-Poçt : namet.zamanov@azersun.com

Komitənin üzvü – Qalib Rəhimov 
Türkiyə Respiblikasında Anadolu Universitetinin maliyyə kredit ixtisası üzrə məzunu olmuş, Türkiyə və Azəbaycanda, bir sıra təşkilatlarda, maliyyə sahəsində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə, “ASB” ASC–nin Audit komitəsinin üzvü təyin edilmişdir.

Telefon : +99412 496 68 85 – 147
E-Poçt : qalib.rehimov@sungroup.az

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix