Exchange kalkulyatoru
SKMF KREDİTLƏRİ
KREDİT
MÜDDƏTİ
120 aya qədər
İLLİK
FAİZLƏR
3% - 5%

FIFD 3.47% – 7.98%

Minimum kredit məbləği

SKMF Fondunun qaydalarına uyğun

Maksimum kredit məbləği

SKMF Fondunun qaydalarına uyğun

Komissiya və digər xərclər

0.5% və ya 500 valyuta vahidi
Nağd məxaric xərci – qüvvədə olan tariflərə uyğun

Ödəniş forması

SKMF Fondunun qaydalarına uyğun

Minimum biznes fəaliyyəti

6 ay

Təminat

Daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qiymətli kağızlar, müddətli / müddətsiz depozit, bank qarantiyaları

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix