“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-də müştəri qrupları və bu qruplr üzrə göstərilən xidmətlərə görə tariflər:

1. Müştəri qrupları barədə məlumat

Müştərilər 3 qrupa bölünməklə təsnifləşdirilir. Göstərilən müştəri qrupları üzrə yerdəyişmələr və qruplara yeni müştərilərin əlavə edilməsi filialın əsaslandırılmış təklifi və əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün rəyi əsasında İdarə Heyətinin qərarı ilə həyata keçirilir.

Maaş müştəriləri – Əmək haqqı ödənişləri “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC tərəfindən icra edilən şirkətlər və əməkdaşları.

A qrupu müştəriləri – Bu tariflərə edilmiş 1 saylı əlavədə göstərilən şirkətlər.

B qrupu müştəriləri – Yuxarıdakı qruplar xaricində qalan digər müştərilərdir.

 

2. Göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri

Göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri aşağıdakı şəkildə müəyyən edilmişdir. Xüsusi hallarda müvafiq əməliyyatın icra edilməsi üçün tariflərdə dəyişiklik Bankın əlaqədar struktur bölməsinin əsaslandırılmış təklifi, əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün razılığı və İdarə Heyəti Sədrinin təsdiqi ilə edilə bilər.

 • + -

  Hesabın açılması və hesab üzrə sənədlərin verilməsi

  Maaş, A və B qrupu müştəriləri
  Hüquqi və fiziki şəxslər
  Cari hesabların açılması pulsuz
  Çek kitabçasının verilməsi (25 vərəqli) 10 AZN
  Əmək haqqı hesabları üzrə çıxarışların verilməsi 10 AZN
  Bütün növ hesablar üzrə arayışların verilməsi 10 AZN
  Hesab üzrə audit sorğuların cavablandırılması 10 AZN + digər xərclər
  • * Səfirliklər, universitetlər və Miqrasiya İdarəsi üçün verilən arayışlarda qeyd edilən məbləğlər 1(bir) iş günü müddətinə bloklanır.
  • Hesab qalığını təsdiq edən arayış verilərkən həmin hesab üzrə çıxarış arayışa əlavə edildikdə cəmi 10 AZN komissiya alınır.
 • + -

  Nağd vəsaitlər

  Maaş müştəriləri A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs
  Nağd məxaric (milli valyutada, nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*) 0,3 % 0,4 % 0,5 %
  Nağd məxaric (xarici valyutada, nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*) 0,4 % 0,7 % 0,8 %
  Nağd vəsaitlərin inkassasiyası
  (əlavə xərclər razılaşmaya əsasən müştəridən silinəcəkdir)
  0,1 %
  (min. 50 – maks. 1000 AZN)
  0,1 %
  (min. 100 – maks. 1000 AZN)
  0,2 %
  (min. 100 – maks. 1500 AZN)
  Nağd
  mədaxil olunan vəsait digər filialdan məxaric edildikdə
  pulsuz
  • * Cari təqvim ili ərzində hesaba toplam nağd mədaxil edilən məbləğdən yaranmış və istifadə edilməmiş “komissiyasız nağd çəkmə limiti” cari ilin son iş gününün hesab qalığından çox
  olduğu təqdirdə hesab qalığına bərabərləşdiriləcəkdir.
  • İnkassasiya müştərinin ASB-da olan şəxsi hesabına mədaxil edilməsi üçün nəzərdə tutulduğunda, məbləğindən asılı olmayaraq yalnız yuxarıda nəzərdə tutulan minimum xidmət haqqı tətbiq ediləcəkdir.
  Bu şərt yalnız Maaş Müştəriləri Qrupuna şamil edilir.
 • + -

  Müddətli əmanətlər

  Müddət

  Maaş, A və B qrupu müştəriləri
  AZN USD EUR
  3 ay 5 %
  6 ay 8 %
  12 ay 12 % 1 % 0.5 %

  • Müştəriyə faiz ödənişləri müqavilə şərtlərinə əsasən aylıq, rüblük və ya müddət sonu ödənilə bilər.
  • Əmanət məbləği vaxtından əvvəl çəkilərsə ödəniləcək illik faiz dərəcəsi 0.10 % olaraq təyin ediləcəkdir.
 • + -

  Konvertasiya əməliyyatları

  Maaş müştəriləri A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Alış Satış Alış Satış Alış Satış
  Nağd Bankın gündəlik elan edilən rəsmi məzənnəsi ilə icra olunur
  Qeyri-nağd
   
 • + -

  Köçürmələr

  Maaş müştəriləri A və B qrupu müştəriləri
  Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs
  AZN XÖHKS 0,10 % (min. 1 AZN – maks. 100 AZN)
  AZİPS 0,14 % (Min. 2 AZN – Maks. 130 AZN)
  USD
  EUR

  GBP

  TRY

  SHA
  BEN
  0,3 %
  min.20 – maks.300 USD
  min.25 – maks.300 EUR
  min.25 – maks.350 GBP
  min.40 – maks.700 TRY
  0,2 %
  min.10 – maks.300 USD
  min.10 – maks.300 EUR
  min.10 – maks.350 GBP
  min.20 – maks.700 TRY
  0,4 %
  min.20 – maks.300 USD
  min.25 – maks.300 EUR
  min.25 – maks.350 GBP
  min.40 – maks.700 TRY
  0,2 %
  min.10 – maks.300 USD
  min.10 – maks.300 EUR
  min.10 – maks.350 GBP
  min.20 – maks.700 TRY
  OUR 0,4 %
  min.40 – maks.350 USD
  min.50 – maks.350 EUR
  min.50 – maks.400 GBP
  min.80 – maks.800 TRY
  0,3 %
  min.15 – maks.350 USD
  min.20 – maks.350 EUR
  min.40 – maks.400 GBP
  min.30 – maks.800 TRY
  0,5 %
  min.40 – maks.350 USD
  min.50 – maks.350 EUR
  min.50 – maks.400 GBP
  min.80 – maks.800 TRY
  0,3 %
  min.20 – maks.350 USD
  min.25 – maks.350 EUR
  min.40 – maks.400 GBP
  min.30 – maks.800 TRY
  Full pay (USD) OUR + 20 USD
  Digər valyutalar SHA 0,3 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,2 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,4 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,2 %
  min.25 – maks.350 AZN
  OUR 0,4 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,3 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,5 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,3 %
  min.40 – maks.350 AZN
  Bankdaxili köçürmə (hesabdan hesaba) pulsuz
  Bankdaxili köçürmə (hesab açmadan tranzit hesab üzərindən) 0,1 % (min.1 AZN – maks.
  50 AZN)
  Valyuta köçürmələri üzrə araşdırma, sorğu, düzəliş və ləğv edilmə əməliyyatları 30 AZN + digər xərclər
  Manat köçürmələri üzrə araşdırma, sorğu, düzəliş və ləğv əməliyyatları 0,1 % (min.1 AZN – maks. 10 AZN)
  • Xüsusi məhdudiyyət qoyulmuş ölkələrə köçürmələr zamanı yaranan əlavə xərclər müştəri tərəfindən ödənilir
  • Ölkədaxili və ölkədənkənar valyuta köçürmələri zamanı yuxarıda qeyd edilmiçş tarif dərəcələri tətbiq edilməkdədir.
  • Xarici valyuta hesabı üzrə əməliyyatın komissiyası müştərinin manat hesabından tutulduğu zaman Bankın həmin xrici valyuta üzrə eyni günə olan satış məzənnəsi, manat hesabı üzrə əməliyyatın komissiyası müştərinin digər xarici valyuta hesabından tutulduğu zaman isə həmin xarici valyuta üzrə Bankın eyni günə olan alış məzənnəsi ilə hesablanır.
 • + -

  Sənədli əməliyyatlar - Qarantiyalar

  Maaş A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Qarantiyanın açılması 0,25 % minimum – 100 AZN/USD/EUR
  (Ölkədaxili əməliyyatlarda min.50 AZN/USD/EUR)
  Öhdəlik üzrə risk komissiyası ≤ 500.000 AZN
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Təminat nağd vəsait – 1 % illik
  Təminat A kateqoriyalı bank qarantiyası – 1 % illik
  Digər təminatlar – 2,6 % illik Digər təminatlar – 3 % illik
  > 500.000 AZN
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Bütün təminat növlərində – 1 % illik
  Şərtlərin dəyişdirilməsi / Qarantiyanın ləğvi*
  (hər biri üçün)
  100 AZN/USD/EUR
  (Ölkədaxili əməliyyatlarda min.50 AZN/USD/EUR)
  Ödəniş sənədlərinin yoxlanılması / Ödəniş (hər biri üçün) 0,3 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Qarantiya üzrə qeyri-standart mətnin yazılması 50 AZN/USD/EUR
  Əməliyyatın təcili keçirilməsi 100 AZN/USD/EUR
  Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında qarantiya açılması Razılaşmaya əsasən
  Digər bankın qarantiyasının avizolanması 0,15 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər bankın qarantiyası ilə əlaqədar əməliyyatlar 150 AZN/USD/EUR
  • *Müştəri ərizəsinə əsasən ASB-nın (bank-emitent/qarantor olaraq) benefisiara əməliyyatın bağlanmasına razılıq almaq üçün müraciət etməsi xidməti nəzərdə tutulur.
  • Rezervli (standby) akkreditivlər üzrə komissiyalar xarici qarantiyalara aid olan tariflər üzrə tutulur.
  • Qarantiya məktubunun məbləği artırılarsa artırılmış məbləğə açılış komissiyası əlavə olaraq alınır
  • Digər xərclər (təsdiq, telekom, poçt, muxbir banklar və s.) əlavə olaraq tutulur
  • Konsultasiya xidməti pulsuzdur.
 • + -

  Sənədli əməliyyatlar - Akkreditivlər

  Maaş müştəriləri A və B qrupu müştəriləri
  Akkreditivin açılması 0,25 %
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Öhdəlik üzrə risk komissiyası
  (minimum – 200 AZN/USD/EUR)
  Təminat nağd vəsait – 1 % illik
  Təminat A kateqoriyalı bank qarantiyası – 1 % illik
  Digər təminatlar – 4 % illik
  Şərtlərin dəyişdirilməsi / Akkreditivin ləğvi*
  (hər biri üçün)
  100 AZN/USD/EUR
  Ödəniş sənədlərinin yoxlanılması / Ödəniş
  (hər biri üçün)
  0,3 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər Bankın akkreditivini təsdiq etmək Razılaşmaya əsasən
  Əməliyyatın təcili keçirilməsi 100 AZN/USD/EUR
  Digər bankın akkreditivinin avizolanması 0,15 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər Bankın Akkreditivləri ilə əlaqədar əməliyyatlar 150 AZN/USD/EUR
  Transferable akkreditivin köçürülməsi 0,2 %
  (min. 150 AZN/USD/EUR – maks. 1000 AZN/USD/EUR)
  • *Müştəri ərizəsinə əsasən ASB-nın (bank-emitent/qarantor olaraq) benefisiara əməliyyatın bağlanmasına razılıq almaq üçün müraciət etməsi xidməti nəzərdə tutulur
  • Akkreditiv məbləği artırılarsa artırılmış məbləğə açılış komissiyası əlavə olaraq alınır
  • Digər xərclər (təsdiq, telekom, poçt, muxbir banklar və s.) əlavə olaraq tutulur
  • Konsultasiya xidmətləri pulsuzdur
 • + -

  Plastik kart əməliyyatları

  Maaş, A və B qrupu müştəriləri
  Plastik kartlarla xidmətlərin göstərilməsi Debit kart
  / əlavə debit kart
  Maestro/Visa Electron/Visa Virtual 5 AZN
  Kredit kartı /
  əlavə kredit kartı
  Mastercard Standart/Visa Classic 15 AZN
  Mastercard Gold/Visa Gold 20 AZN
  Mastercard Platinum/Visa Platinum 25 AZN
  Mastercard Business/Visa Business 25 AZN
  Visa Infinite 50 AZN
  Kartın təcili hazırlanması / İstifadə müddəti bitməzdən öncə yeni kart sifariş
  edilməsi
  15 AZN
  Kartın statusunun dəyişdirilməsi

  (bağlanması, aktivləşdirilməsi, açılması)

  pulsuz
  3D Secure pulsuz
  Pin set 1 AZN (hər əməliyyat üzrə)
  “Chargeback” üzrə araşdırmanın aparılması (Mastercard/Visa) 25 AZN
  / 25 USD / 25 EUR
  (hər əməliyyat üzrə)
  Plastik kartlardan
  gündəlik istifadə limitləri, nağd ve qeyri-nağd əməliyyatlar
  ASB kartları ilə ASB ATM/POS-larında nağd çəkmə əməliyyatları komissiyası Debit kart pulsuz*
  Kredit kart 2 %
  ASB kartları ilə Milli Kart üzvü digər Bankların ATM və POS Terminallarından nağd çəkmə əməliyyatları komissiyası 2.5 %
  (min. 2 AZN/USD/EUR)
  Ölkədaxili digər Banklar və Xarici ölkələrin ATM və POS Terminallarından nağd çəkmə əməliyyatları komissiyası 3 %
  (min. 5 AZN/USD/EUR)
  ATM-də “Card-to-card” əməliyyatı Debit kartdan bütün kartlara 0.1 % (min. 1 AZN/USD/EUR)
  Kredit kartdan bütün kartlara 2 %
  Günlük “Card-to-card” / nağd çəkmə limiti
  (bütün növ kartlar üzrə)
  ATM, POS cash
  (ATM + POS cash)
  4000 AZN / 2000 USD / 2000 EUR
  Kredit kartları üzrə faiz və komissiyalar Kredit kart limitindən nağd istifadə həddi 50 %
  Kredit kart faizi 2.25 % (aylıq)
  Təlimatlı taksit komissiyası Mastercard (Extra card) 1 %
  2-12 ay üzrə təlimatlı taksit faizi 2.25 % (aylıq)
  Fərqli müddətli taksit 2.25 % (aylıq)
  Gecikmə faizi Mastercard/Visa 4 % (aylıq)
  Hesabdan çıxarış tarixi Mastercard/Visa Hər ayın 10-u və ya 30-u
  Son ödəmə tarixi Mastercard/Visa Hesabdan çıxarış tarixi + 10 gün
  Minimum ödəmə məbləği Mastercard/Visa 25 %
  Kredit kartı ilə kredit və kredit kartı borclarının ödənilməsi
  (onlayn)
  Mastercard/Visa 2 %
  • Gündəlik istifadə limitləri Bankın qərarı və ya müştəri müraciəti əsasında dəyişdirilə bilər.
  • Maaş, təqaüd və depozit müştərilərinə verilən ilk debit kart pulsuzdur.
  • Hesaba nağd qaydada mədaxil olunan məbləğlərdən artıq çəkilən vəsaitlərə görə komissiya tutulur.
  • Əmək haqqı və bu kimi ödənişlərdən komissiyon tutulmur.
  • Maaş ödəmələri üzrə şirkət hesabından 0.3 % komissiya tutulur.
  • “Unique” tipli əməliyyatlara (mərc oyunları) pul köçürmələri icra olunmur.
  • Kartlara görə xidmət haqqı kartın müddətindən asılı olmayaraq birdəfəlik əvvəlcədən alınır (maksimum 3 illik)
 • + -

  POS-terminal şərtləri

  Ticarət obyektlərində POS-terminalların quraşdırılması pulsuz
  Vergi orqanlarına kodların göndərilməsi pulsuz
  Aylıq xidmət haqqı pulsuz
  POS-terminallarda əməliyyatlar üçün komisyon haqqı ASB və Millikart üzvü olan banklar
  (birdəfəlik satış)
  1%
  2 – 12 ay taksitli satış razılaşmaya əsasən*
  Digər bank kartı (birdəfəlik satış) 2%
  POS-terminalın qeydiyyatının ləğvi və ya yenidən qeydiyyatı 20 AZN
  Bonus hesablamaları razılaşmaya əsasən*
  • Ticarət obyektlərində qurulan POS-Terminallarda əməliyyatlar üzrə komissiya haqqı təsərrüfat obyekti tərəfindən ödənilir
  • POS-Terminal ilə keçirilən əməliyyatlar üzrə Bank, təsərrüfat subyektinə ödənişləri gün sonu əməliyyatının növbəti günü keçirir
  • POS-Terminal dövriyyəsi aylıq 1000 AZN-dən az olarsa və Bankın digər
  məhsullarından istifadə etməyən və ya az istifadə edən müştərilərdən aylıq 15
  AZN komissiyası alına bilər
  • Razılaşma filial və departamentin təklifi əsasında əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün təsdiqi ilə təyin olunur
 • + -

  Banklara göstərilən xidmətlər

  Müxbir hesabların açılması (bağlanması) pulsuz
  Müxbir hesabların
  saxlanılması
  razılaşma yolu ilə
  Hesab üzrə çıxarış /arayış/ sənədlərinin dublikatının verilməsi 10 AZN / USD / EUR / GBP
  (digər valyutalar üçün 10 USD ekvivalentində)
  Qalıqların təsdiqlənməsi haqqında arayış razılaşma yolu ilə
  Hesab üzrə çıxarışların SWIFT sistemi ilə göndərilməsi –
  MT950, MT900/910 (tələb olarsa)
  pulsuz
  Müxbir hesablara vəsaitlərin daxil olması pulsuz
  Banklararası köçürmələr (MT200/202)* 0.3 % (min. 20 – maks. 100 USD/EUR/GBP, digər valyutalar üçün USD ekvivalentində)
  Digər bankların müştəri köçürmələri (MT103)* A qrupuna daxil edilmiş hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulan tarif dərəcələrinə
  əsasən
  Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya ləğvi 25 USD + digər müxbir bankların xərcləri
  Ödənişlər üzrə araşdırmaların aparılması:
  Xarici valyutada olan köçürmələr üçün
  (manatda olan köçürmələr üçün pulsuz)
  3 aya qədər – 20 USD + digər müxbir bankların xərcləri
  3-6 aya qədər – 50 USD + digər müxbir bankların xərcləri
  6 aydan yuxarı – 80 USD + digər müxbir bankların xərcləri
  Konvertasiya əməliyyatları razılaşma yolu ilə
  Nağd vəsaitin mədaxili, məxarici və inkassasiyası razılaşma yolu ilə

  * SWIFT mesajlar STP formatına uyğun olmadığı halda yaranacaq müxbir bankların xərcləri əlavə olaraq qarşılanmalıdır