“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-də müştəri qrupları və bu qruplr üzrə göstərilən xidmətlərə görə tariflər:

1. Müştəri qrupları barədə məlumat

Müştərilər 3 qrupa bölünməklə təsnifləşdirilir. Göstərilən müştəri qrupları üzrə yerdəyişmələr və qruplara yeni müştərilərin əlavə edilməsi filialın əsaslandırılmış təklifi və əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün rəyi əsasında İdarə Heyətinin qərarı ilə həyata keçirilir.

Maaş müştəriləri – Əmək haqqı ödənişləri “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC tərəfindən icra edilən şirkətlər və əməkdaşları.

A qrupu müştəriləri – Bu tariflərə edilmiş 1 saylı əlavədə göstərilən şirkətlər.

B qrupu müştəriləri – Yuxarıdakı qruplar xaricində qalan digər müştərilərdir.

 

2. Göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri

Göstərilən xidmətlər üzrə tarif dərəcələri aşağıdakı şəkildə müəyyən edilmişdir. Xüsusi hallarda müvafiq əməliyyatın icra edilməsi üçün tariflərdə dəyişiklik Bankın əlaqədar struktur bölməsinin əsaslandırılmış təklifi, əlaqədar İdarə Heyəti üzvünün razılığı və İdarə Heyəti Sədrinin təsdiqi ilə edilə bilər.

 • + -

  Hesabın açılması və hesab üzrə sənədlərin verilməsi

  Maaş, A və B qrupu müştəriləri
  Hüquqi və fiziki şəxslər
  Cari hesabların açılması pulsuz
  Çek kitabçasının verilməsi (25 vərəqli) 10 AZN
  Əmək haqqı hesabları üzrə çıxarışların verilməsi 10 AZN
  Hesab üzrə arayışların verilməsi 10 AZN
  Hesab üzrə audit sorğuların cavablandırılması 10 AZN + digər xərclər
 • + -

  Nağd vəsaitlər

  Maaş müştəriləri A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs
  Nağd məxaric (milli valyutada, nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*) 0,4 % 0,5 % 0,6 %
  Nağd məxaric (xarici valyutada, nağd mədaxil olunan məbləğdən artıq çəkilən vəsaitə görə*) 0,7 % 0,8 %
  Nağd mədaxil olunan vəsait digər filialdan məxaric edildikdə pulsuz 0,3 % 0,4 %
  Nağd vəsaitlərin inkassasiyası
  (əlavə xərclər razılaşmaya əsasən müştəridən silinəcəkdir)
  0,1 %
  (min. 50 – maks. 1000 AZN)
  0,1 %
  (min. 100 – maks. 1000 AZN)
  0,2 %
  (min. 100 – maks. 1500 AZN)
  • * Cari təqvim ili ərzində hesaba nağd mədaxil edilən məbləğ növbəti təqvim ili ərzində hesabdan məxaric edildikdə qeyd edilmiş komissiya haqqları tətbiq ediləcəkdir.
  • İnkassasiya müştərinin ASB-da olan şəxsi hesabına mədaxil edilməsi üçün nəzərdə tutulduğunda, məbləğindən asılı olmayaraq yalnız yuxarıda nəzərdə tutulan minimum xidmət haqqı tətbiq ediləcəkdir.
 • + -

  Konvertasiya əməliyyatları

  Maaş müştəriləri A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Alış Satış Alış Satış Alış Satış
  Nağd USD Maliyyət* -2 bps Maliyyət* +2 bps Bankın gündəlik elan edilən rəsmi məzənnəsi ilə icra olunur
  EUR Maliyyət* -2 bps Maliyyət* +2 bps
  Qeyri-nağd USD Maliyyət* -5 bps Maliyyət* +5 bps
  EUR > 50.000 Maliyyət* -5 bps Maliyyət* +5 bps
  • Maliyyət AR Mərkəzi Bankının rəsmi alış/satış məzənnələrindən fərqli olduğu təqdirdə baza olaraq Mərkəzi Bankın rəsmi alış/satış məzənnələri tətbiq ediləcəkdir.
  • Digər əməliyyatlar bankın gündəlik elan edilən rəsmi məzənnəsi ilə icra olunur.
 • + -

  Köçürmələr

  Maaş müştəriləri A və B qrupu müştəriləri
  Hüquqi şəxs Fiziki şəxs Hüquqi şəxs Fiziki şəxs
  AZN XÖHKS 0,10 % (min. 1 AZN – maks. 100 AZN)
  > 1.000.000 AZN – 0.01 %
  AZİPS 0,14 % (Min. 2 AZN – Maks. 130 AZN)
  USDEUR

  GBP

  TRY

  SHABEN 0,3 %
  min.20 – maks.300 USD
  min.25 – maks.300 EUR
  min.25 – maks.350 GBP
  min.40 – maks.700 TRY
  0,2 %
  min.10 – maks.300 USD
  min.10 – maks.300 EUR
  min.10 – maks.350 GBP
  min.20 – maks.700 TRY
  0,4 %
  min.20 – maks.300 USD
  min.25 – maks.300 EUR
  min.25 – maks.350 GBP
  min.40 – maks.700 TRY
  0,2 %
  min.10 – maks.300 USD
  min.10 – maks.300 EUR
  min.10 – maks.350 GBP
  min.20 – maks.700 TRY
  OUR 0,4 %
  min.40 – maks.350 USD
  min.50 – maks.350 EUR
  min.50 – maks.400 GBP
  min.80 – maks.800 TRY
  0,3 %
  min.20 – maks.350 USD
  min.25 – maks.350 EUR
  min.40 – maks.400 GBP
  min.30 – maks.800 TRY
  0,5 %
  min.40 – maks.350 USD
  min.50 – maks.350 EUR
  min.50 – maks.400 GBP
  min.80 – maks.800 TRY
  0,3 %
  min.20 – maks.350 USD
  min.25 – maks.350 EUR
  min.40 – maks.400 GBP
  min.30 – maks.800 TRY
  Full pay (USD) OUR + 20 USD
  Digər valyutalar SHA 0,3 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,2 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,4 %
  min.25 – maks.350 AZN
  0,2 %
  min.25 – maks.350 AZN
  OUR 0,4 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,3 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,5 %
  min.40 – maks.350 AZN
  0,3 %
  min.40 – maks.350 AZN
  Filiallar arası köçürmə (şəxsi hesabına olan köçürmələr xaric) pulsuz 0,1 %
  min.1 AZN – maks.50 AZN
  Valyuta köçürmələri üzrə araşdırma, sorğu, düzəliş və ləğv edilmə əməliyyatları 30 AZN + digər xərclər
  Manat köçürmələri üzrə araşdırma, sorğu, düzəliş və ləğv əməliyyatları 0,1 % (min.1 AZN – maks. 10 AZN)
  • Xüsusi məhdudiyyət qoyulmuş ölkələrə köçürmələr zamanı yaranan əlavə xərclər müştəri tərəfindən ödənilir

  • Ölkədaxili və ölkədənkənar valyuta köçürmələri zamanı yuxarıda qeyd edilmiçş tarif dərəcələri tətbiq edilməkdədir.

 • + -

  Sənədli əməliyyatlar - Qarantiyalar

  Maaş A qrupu müştəriləri B qrupu müştəriləri
  Qarantiyanın açılması 0,25 % minimum – 100 AZN/USD/EUR
  (Ölkədaxili əməliyyatlarda min.50 AZN/USD/EUR)
  Öhdəlik üzrə risk komissiyası ≤ 500.000 AZN
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Təminat nağd vəsait – 1 % illik
  Təminat A kateqoriyalı bank qarantiyası – 1 % illik
  Digər təminatlar – 2,6 % illik Digər təminatlar – 3 % illik
  > 500.000 AZN
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Bütün təminat növlərində – 1 % illik
  Şərtlərin dəyişdirilməsi / Qarantiyanın ləğvi*
  (hər biri üçün)
  100 AZN/USD/EUR
  (Ölkədaxili əməliyyatlarda min.50 AZN/USD/EUR)
  Ödəniş sənədlərinin yoxlanılması / Ödəniş (hər biri üçün) 0,3 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Qarantiya üzrə qeyri-standart mətnin yazılması 50 AZN/USD/EUR
  Əməliyyatın təcili keçirilməsi 100 AZN/USD/EUR
  Digər bankın kontr-qarantiyası əsasında qarantiya açılması Razılaşmaya əsasən
  Digər bankın qarantiyasının avizolanması 0,15 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər bankın qarantiyası ilə əlaqədar əməliyyatlar 150 AZN/USD/EUR
  • *Müştəri ərizəsinə əsasən ASB-nın (bank-emitent/qarantor olaraq) benefisiara əməliyyatın bağlanmasına razılıq almaq üçün müraciət etməsi xidməti nəzərdə
  tutulur.
  • Rezervli (standby) akkreditivlər üzrə komissiyalar xarici qarantiyalara aid olan tariflər üzrə tutulur.
  • Qarantiya məktubunun məbləği artırılarsa artırılmış məbləğə açılış komissiyası əlavə olaraq alınır
  • Digər xərclər (təsdiq, telekom, poçt, muxbir banklar və s.) əlavə olaraq tutulur
  • Konsultasiya xidməti pulsuzdur.
 • + -

  Sənədli əməliyyatlar - Akkreditivlər

  Maaş müştəriləri A və B qrupu müştəriləri
  Akkreditivin açılması 0,25 %
  min. 150 AZN/USD/EUR
  Öhdəlik üzrə risk komissiyası
  (minimum – 200 AZN/USD/EUR)
  Təminat nağd vəsait – 1 % illik
  Təminat A kateqoriyalı bank qarantiyası – 1 % illik
  Digər təminatlar – 4 % illik
  Şərtlərin dəyişdirilməsi / Akkreditivin ləğvi*
  (hər biri üçün)
  100 AZN/USD/EUR
  Ödəniş sənədlərinin yoxlanılması / Ödəniş
  (hər biri üçün)
  0,3 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər Bankın akkreditivini təsdiq etmək Razılaşmaya əsasən
  Əməliyyatın təcili keçirilməsi 100 AZN/USD/EUR
  Digər bankın akkreditivinin avizolanması 0,15 %
  (min. 100 AZN/USD/EUR – maks. 500 AZN/USD/EUR)
  Digər Bankın Akkreditivləri ilə əlaqədar əməliyyatlar 150 AZN/USD/EUR
  Transferable akkreditivin köçürülməsi 0,2 %
  (min. 150 AZN/USD/EUR – maks. 1000 AZN/USD/EUR)
  • *Müştəri ərizəsinə əsasən ASB-nın (bank-emitent/qarantor olaraq) benefisiara əməliyyatın bağlanmasına razılıq almaq üçün müraciət etməsi xidməti nəzərdə tutulur
  • Akkreditiv məbləği artırılarsa artırılmış məbləğə açılış komissiyası əlavə olaraq alınır
  • Digər xərclər (təsdiq, telekom, poçt, muxbir banklar və s.) əlavə olaraq tutulur• Konsultasiya xidmətləri pulsuzdur
 • + -

  Plastik kart əməliyyatları

  Maaş, A və B qrupu müştəriləri
  Plastik kartlarla xidmətlərin göstərilməsi Debit kart xidmət haqqı (öncədən birdəfəlik ödəmə) Maestro/Visa Electron/Visa Virtual 5 AZN
  Əlavə debit kart (öncədən birdəfəlik ödəmə) 2.5 AZN
  Kredit kart xidmət haqqı / Əlavə kredit kart
  (öncədən birdəfəlik ödəmə)
  Mastercard Standart/Visa Classic 15 AZN
  Mastercard Gold/Visa Gold 20 AZN
  Mastercard Platinum/Visa Platinum 25 AZN
  Mastercard Business/Visa Business 25 AZN
  Visa Infinite 50 AZN
  Kartın təcili hazırlanması / İstifadə müddəti bitməzdən öncə yeni kart sifariş edilməsi (öncədən əlavə ödəniş) 5 AZN
  Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi, açılması) pulsuz
  3D Secure pulsuz
  Pin set 1 AZN (hər əməliyyat üzrə)
  SMS Banking pulsuz
  “Card to card” (ASB Bankın kartları ilə, Mastercard/Visa) Debit kartdan debit karta 0.2 AZN/USD/EUR
  Debit kartdan kredit karta 0.2 AZN/USD/EUR
  Kredit kartdan kredit karta 1 %
  Kredit kartdan debit karta 1 %
  “Card to card” (Milli Kart üzvü digər bankların kartları ilə, Mastercard/Visa) Debit kartdan debit karta 1 %
  Debit kartdan kredit karta
  Kredit kartdan kredit karta
  Kredit kartdan debit karta
  “Chargeback” üzrə araşdırmanın aparılması (Mastercard/Visa) 20 AZN
  Plastik kart ilə nağd ve qeyri nağd əməliyyatlar Bankın ATM/POS terminallarından Maestro/Visa Electron – debit kart pulsuz *
  Mastercard/Visa – kredit kart 1 %
  Milli Kart üzvü digər bankların ATM və POS terminallarından Maestro/Visa Electron – debit kart

  Mastercard/Visa – kredit kart

  2.5 %
  min. 2 AZN/USD/EUR
  Respublikanın digər bankları və xarici ölkələrin ATM-lərindən 3 %
  min. 5 AZN/USD/EUR
  Plastik kartlardan gündəlik istifadə limitləri Debit kartlar üzre günlük nağd əməliyyat limiti (ATM ve POS Cash) Maestro/Visa Electron 6000 AZN/USD/EUR
  Debit kartlar üzrə günlük “Card to Card” transfer limiti Maestro/Visa Electron 6000 AZN/USD/EUR
  Kredit kartlar üzrə günlük nağd əməliyyat limiti (ATM) Mastercard/Visa 2000 AZN/USD/EUR
  Kredit kartlar üzrə günlük toplam nağd əməliyyat limiti (ATM ve POS Cash) Mastercard/Visa 6000 AZN/USD/EUR
  Kredit kart – limitdən nağd əməliyyat həddi Mastercard/Visa 50 %
  Kredit kartları üzrə faiz və komissiyalar Kredit kart faizi Mastercard/Visa 2.25 % (aylıq)
  Təlimatlı taksit komissiyası Mastercard (Extra card) 1 %
  2-12 ay üzrə təlimatlı taksit faizi 2.25 % (aylıq)
  Fərqli müddətli taksit 2.25 % (aylıq)
  Gecikmə faizi Mastercard/Visa 4 % (aylıq)
  Hesabdan çıxarış tarixi Mastercard/Visa Hər ayın 10-u və ya 30-u
  Son ödəmə tarixi Mastercard/Visa Hesabdan çıxarış tarixi + 10 gün
  Minimum ödəmə məbləği Mastercard/Visa 25 %
  Kredit kartı ilə kredit və kredit kartı borclarının ödənilməsi Mastercard/Visa 2 %
  • Hesaba nağd qaydada mədaxil olunan məbləğlərdən artıq çəkilən vəsaitlərə görə komissiya tutulur.
  • Əmək haqqı və bu kimi ödənişlərdən komissiyon tutulmur.
  • Maaş ödəmələri üzrə şirkət hesabından 0,5 % komissiya tutulur.
  • Gündəlik istifadə limitləri Bankın qərarı və ya müştəri müraciəti əsasında dəyişdirilə bilər.
  • Maaş, təqaüd və depozit müştərilərinə verilən ilk debit kart pulsuzdur.
  • “Unique” tipli əməliyyatlara (mərc oyunları) pul köçürmələri icra olunmur.