Müddət və illik faizlər

24 ayadək
27 %
(FIFD 28.98%)

 

Kredit təyinatı Fiziki şəxslərin maliyyə ehtiyaclarının qarşılanması məqsədilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər daxilində əmlak girovu ilə verilir
Tələb olunan sənədlər Müraciət ərizəsi, müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd, ipoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı, ipoteka qoyulan yer üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb olunduqda). dövlət qeydiyyat orqanı tərəfindən verilən ipoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmamasını təsdiq edən sənəd – Forma-1, ipoteka qoyuln yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar haqqında arayış – Forma-2, ipoteka qoyanın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, ipoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin/arvadın, ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan raılığın surəti, ipoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olduqda onun maraqları çərçivəsində səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığının surəti.
Zaminə görə tələb olunan sənədlər Zaminin şəxsiyyət vəsiqəsi və iş yerindən arayışı
Minimum kredit məbləği 5000 AZN və ya ekv.
Maksimum kredit məbləği 50000 AZN və ya ekv.
Komissiya və digər  xərclər 1%
Minimum ümumi aylıq gəlir 500 AZN (vergilər çıxılmaqla – borcalan və zaminlər üçün)
Minimum iş stajı 6 ay
Müraciət edənin yaşı 18 – 65
Təminat Kreditin 150%-i dəyərindən az olmayaraq daşınmaz əmlak girovu tələb olunur, əlavə olaraq girov sahibinin zaminliyi alınır.
Sığorta – təminat olaraq girov alınan əmlak sığortalanmalıdır
– sığorta məbləği girov alınmış əmlakın bazar dəyəri üzərindən hesablanır
– sığorta şəhadətnaməsinin müddəti kredit müddəti ilə eyni olmalıdır