Qarantiya öhdəliyinə əsasən bank-qarantor müştərisinin (prinsipalın) müraciəti ilə benefisiara qarantiyanın şərtlərinə uyğun olaraq benefisiar pul məbləğinin ödənilməsi barədə yazılı tələb təqdim etdiyi halda həmin məbləği ödəyəcəyi barədə yazılı öhdəlik verir.

Qarantiya növləri:

  • Tender qarantiyası
  • İcra qarantiyası
  • Avans ödənişin qaytarılması qarantiyası
  • Ödəniş qarantiyası
  • Rezerv akkreditivi və digər

Qarantiyanın məqsədi hər hansı bir tərəfin (satıcı yaxud alıcı) tender və ya müqavilə üzrə öhdəliklərin icra olunmasını təmin etməkdir. Qarantiyanın təyinatından asılı olaraq qarantiyanın müvafiq növü istifadə olunur.

Qarantiyalar yerli və xarici kommersiya fəaliyyətində, sənaye və tikinti sektorlarında geniş tətbiq edilir.

Qarantiyalar üzrə tariflər