Extra kart məhsulları 5 növ olaraq təqdim edilir:

  • Extra Debit
  • Extra Standart
  • Extra Gold
  • Extra Platinum
  • Əlavə kart

 

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi
Valyuta AZN, USD, EUR
Ərizə verənin yaşı Min. 18 – maks. 65
Komissiya Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərində qeyd edilən illik xidmət haqqı məbləği
Maksimal kart məbləği Məhdudiyyət yoxdur
Minimum kart məbləği 0 AZN / 0 USD / 0 EUR
extra_card_200px
Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, iş yerindən arayış
Valyuta AZN, USD, EUR
Ərizə verənin yaşı Min. 18 – maks. 65
Faiz nisbəti Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərinə  əsasən
Komissiya Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərində qeyd edilən illik xidmət haqqı məbləği
Minimum Müştəri limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
Maksimal kart limiti 1499 AZN / 1499 USD / 1499 EUR (kart ilə eyni valyutadakı müştəri limitindən çox
ola bilməz)
Minimum kart limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
extra_gold_300px
Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, iş yerindən arayış
Valyuta AZN, USD, EUR
Ərizə verənin yaşı Min. 18 – maks. 65
Faiz nisbəti Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərinə  əsasən
Komissiya Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərində qeyd edilən illik xidmət haqqı məbləği
Minimum Müştəri limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
Maksimal kart limiti 2999 AZN / 2999 USD / 2999 EUR (kart ilə eyni valyutadakı müştəri limitindən çox
ola bilməz)
Minimum kart limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
extra_platinum_300px
Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, iş yerindən arayış
Valyuta AZN, USD, EUR
Ərizə verənin yaşı Min. 18 – maks. 65
Faiz nisbəti Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərinə  əsasən
Komissiya Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərində qeyd edilən illik xidmət haqqı məbləği
Minimum Müştəri limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
Maksimal kart limiti 5000 AZN / 5000 USD / 5000 EUR (kart ilə eyni valyutadakı müştəri limitindən çox
ola bilməz)
Minimum kart limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
Mal, xidmət və nağd pul almaq üçün istifadə olunan, müştərinin əsas kartına tabe olan və tabe olduğu əsas kartın limitindən müştərək istifadə edən, əsas kart ilə eyni valyuta növündə olan, kredit kartlarıdır. Əlavə kartlar tabe olduğu əsas kart ilə eyni kart məhsulu növündə təklif olunur və əsas kartın sahib olduğu xüsusiyyətlərə malikdir.
Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər Əsas kart sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsi, əlavə kart tələb olunan şəxsin şəxsiyyət
vəsiqəsi
Valyuta Tabe olduğu əsas kart ilə eyni
Ərizə verənin yaşı Min. 16 – maks. 65
Faiz nisbəti Tabe olduğu əsas kart ilə eyni
Komissiya Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərində qeyd edilən illik xidmət haqqı məbləği
Minimum Müştəri limiti Əlavə kart, əsas kartın müştəri limitinə tabedir
Maksimal kart limiti Tabe olunan əsas kartın, kart limiti qədər
Minimum kart limiti 1 AZN / 1 USD / 1 EUR
* Debit kartlarla “Unique” tipli əməliyyatlar (mərc oyunları) aparmaq mümkün deyil.
Plastik kartlar üzrə tariflər