Biznes Kreditləri iri şirkətlər ilə birlikdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün sərfəli şərtlərlə kreditləri əhatə edir aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

Fərdi Kredit məhsulları cəmi 3 növ olaraq aşağıdakı alt kateqoriyalara bölünür:

 • Hüquqi şəxslər və sahibkar fiziki şəxslər üçün Biznesə dəstək krediti
 • SKMF kreditləri

 

Cari məhsullar üzrə kredit şərtləri və limitlər müştərilərin aşağıdakı kateqoriyalar üzrə qruplandırılması yolu ilə həyata keçirilir:

 • bankla uzunmüddətli əməkdaşlıq əlaqələrinə sahib və çarpaz bank əməliyyatları aparan yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları
 • yeni cəlb olunmuş yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları
 • fərdi sahibkarlar
 • dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar və onların əməkdaşları (güc strukturları və bu müəssiələrdə çalışanlar xaric)
 • Əlavə №1-də göstərilən şirkətlər və onların əməkdaşları
 • güc strukturları və bu müəssiələrdə çalışan əməkdaşlar
 • özəl təhsil və səhiyyə qurumları və onlarda çalışan əməkdaşlar
 • mövcud və/və ya yeni cəlb olunmuş yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları
 • fərdi sahibkarlar
 • digər qruplar xaricində qalan kənar müştərilər