Müddət və illik faizlər

36 ayadək
27 %
(FIFD 28.98%)
Tələb olunan sənədlər Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi və iş yerindən arayışı
Zaminə görə tələb olunan sənədlər Zaminin şəxsiyyət vəsiqəsi və iş yerindən arayışı
Minimum kredit məbləği 500 AZN və ya ekv.
Maksimum kredit məbləği aylıq gəlirinin 3 mislinə qədər, əlavə olaraq aylıq gəlirinin min. 1 misli həcmində kredit kart limiti verilə bilər
Komissiya və digər  xərclər 1%
Minimum ümumi aylıq gəlir 250 AZN (vergilər çıxılmaqla – borcalan və zaminlər üçün)
Minimum iş stajı 6 ay
Müraciət edənin yaşı 18 – 65
Təminat 500 – 3000 AZN – 1 zamin

3001 – 15000 AZN – 2 zamin

15000 AZN-dən yüksək daşınmaz əmlak girovu